Đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2012 - 2013

Thời gian đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2012 - 2013 từ ngày 19 đến 25/11/2012. Thời gian học học kỳ phụ từ ngày 17/12/2012 đến 25/01/2013.

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản sinh viên:

I. Đối với khóa 51, 52:

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Mã số sinh viên + ngày tháng năm sinh của sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Trần Văn An

CD5201019

25/03/1992

      Đăng nhập: CD5201019

      Mật khẩu: CD520101925031992

II. Đối với khóa 53

1. Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

2. Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh của sinh viên

Ví dụ:

Họ và tên

Mã Sinh viên

Ngày sinh

Trần Văn An

CD5201019

25/03/1992

      Đăng nhập: CD5201019

      Mật khẩu:    25031992

Chú ý: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản.

 

 

3763 lượt truy cập
Các thông báo khác
Về việc Xóa 2 lớp học phần (06/15/2012 17:29:02)
Đăng ký học phần học kỳ phụ năm 2011 - 2012 và kỳ học chính - học kỳ I năm học 2012 - 2013 (05/18/2012 07:14:41)